خرید انواع سویا پلت و پرک برزیل تضمینی امسال

خرید انواع سویا پلت و پرک برزیل تضمینی امسال به چه صورت انجام می شود ؟ انواع کنجاله سویا امسال به چه صورتی کشت و خریداری می شوند ؟

فروش بهترین انواع

خرید انواع سویا پلت و پرک برزیل تضمینی امسال به چه صورت انجام می شود ؟ انواع کنجاله سویا امسال به چه صورتی کشت و خریداری می شوند ؟

روش کاشت سویا :

هيرم کاري (ترکار، نم کار یا ماخار):

در برخي از مناطق کشور از اين روش استفاده می شود.

در اين روش پس از آماده سازي زمين ، آبياري  قبل از كاشت انجام ميگيرد.

در روش معمولی با از نابودی  كاه و كلش بعد از برداشت غلات،

زمين را سریعا با استفاده از گاوآهن، شخم ميزنند،

و در صورت نرم بودن زمين، نيازي به شخم نيست و

ميتوان از پنجه غازي استفاده كرد.

پس از آن زمين را ديسک می زنند و فورا با ماله (لولر)

زمين را صاف و مزرعه را آبياري مي نمايند.

پس از گاو رو شدن زمين، کود اضافه کرده و قبل از کاشت

همانند خشکه کاری علف کش می پاشند

و آنگاه نسبت به ديسک مجدد زمين اقدام ميكنند

و سپس با استفاده از دستگاه ديم كار غلات ،

كاشت سويا، اغاز ميشود.

در اين روش فورا پس از گاورو شدن زمين، با دستگاه رديف كار

غلات بذور، کاشته ميشود و آبياري تا زمان روییدن گل ها انجام نمي شود،

سپس در مرحله گل دهي آبياري دوم صورت ميگيرد

و آبياري سوم نيز در مرحله پر شدن دانه ها انجام ميگيرد.

در کل با آب قبل از كاشت كه به آب هيرم معروف است

در مجموع سه بار آبياري انجام  می شود.

در مواردي كه هوا بسيار گرم باشد و يا زمين شیب داشته باشد،

ممكن است لزوم در  آبياري چهارم نيز انجام شود.

خرید کنجاله سویا امسال :

خرید این محصول از طریق واحد های فروش شرکت های بازرگانی

همچون بازرگانی کهن صورت می گیرد.