بازار سویا هندی تضمینی از بندر امام به چه صورت است؟

بازار سویا هندی تضمینی از بندر امام به چه صورت است؟ صادرات  کنجاله سویا هندی به کشور ما به چه صورت گرفته ومحصولات وارداتی در کجا انبار می شوند ؟

قیمت مستقیم

بازار سویا هندی تضمینی از بندر امام به چه صورت است؟ صادرات  کنجاله سویا هندی به کشور ما به چه صورت گرفته ومحصولات وارداتی در کجا انبار می شوند ؟

دومین کشور از لحاظ صادرات سویا کشور هند به شمار می رود.

کشور هند بخشی از سویای خود را به کشورهای بلژیک و کانادا و اسپانیا و امارات صادر می کند.

کشور هند به دلیل صادرات زیاد قیمت سویا را 14 درصد افزایش داد.

درخواست ایران برای واردات این محصول در شرایط تحریم یکی از موثر ترین عوامل افزایش قیمت در هند است.

یکی از عمده ترین مصرف کنندگان سویا کشور ایران است.

شرایط خرید از بندر امام  خمینی چیست؟

دارای مدارک شناسایی لازم

دارای مجوزهای لازم همچون مجوز پروانه بهره برداری

سویا هندی در بازار به صورت مجزا پخش شده است.

بندر امام خمینی یکی از مهمترین بنادری است که محصولات وارداتی در انجا نگهداری و انبار می شود.

سویا کشور هند در برابر ارژانتین و برزیل کیفیت کمتری دارد.

متقاضیان برای خرید سویا میتوانند به بازرگانی های مطمئن مانند بازرگانی کهن مراجعه کنند  و یا با واحدهای فروش

می توانند تماس حاصل نمایند و محصولات مورد نظر خود را سفارش داده و پس از مدت زمانی مشخص در محل خود

دریافت نمایند.