بازار کنجاله پنبه دانه امسال در کشور چقدر است ؟

بازار کنجاله پنبه دانه امسال  در کشور چقدر است ؟ استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره ی غذایی  دام و طیور در صنایع دامداری و مرغداری چگونه است ؟ 

کنجاله پنبه دانه

بازار کنجاله پنبه دانه امسال  در کشور چقدر است ؟ استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره ی غذایی  دام و طیور در صنایع دامداری و مرغداری چگونه است ؟ 

تفاوت ها ی کنجاله پنبه دانه با کنجاله سویا در چیست ؟

1-از نظر سطح کیفیت : سویا دارای کیفیت بالاتری است.

2-از نظر میزان الیاف : سویا میزان الیاف کمتری دارا است.

3-از نظر اسید امینه های مطلوب تر : سویا میزان اسید امینه مطلوب کمتری دارد.

این محصول تغذیه ای برای دام و طیور محسوب می شود.

استفاده از این محصول  برای تغذیه ی  طیور زیاد تو صیه نمی شود.

این محصول منبع مناسبی برای نوشخوارکنندگان محسوب می شود.

بازار کنجاله پنبه دانه امسال  در کشور :

در کشور ما صنایع دامداری و مرغداری رونق فراوان دارند .

از این رو یافتن تغذیه ی مناسب نیز برای دام وطیور مسئله ای مهم محسوب می شود.

دامداری ها در صورت کاهش سویا در کشور یا کاهش میزان واردات این محصول ، از کنجاله پنبه دانه به عنوان جایگزین

مناسبی برای تغذیه ی دام بهره می برند .

این محصول نیز پروتئین بالایی  دارد و تغذیه ای مناشب برای دام محسوب می شود.

خریداران می توانند جهت خرید این محصول به سایت  فروش شرکت ها ی بازرگانی همچون بازرگانی کهن مراجعه

نمایند و با سفارش محصولات مورد نظر خود پس از مدتی معین محصولات را در محل خود تحویل گیرند.