خرید انواع سویا برزیل و آرژانتین تضمینی از بندر

خرید انواع سویا برزیل و آرژانتین تضمینی از بندر چگونه است ؟ فراورده های سنتی انواع کنجاله آرژانتین به چند دسته تقسیم و چگونه حاصل می شوند ؟

کنجاله زیتون

خرید انواع سویا برزیل و آرژانتین تضمینی از بندر چگونه است ؟ فراورده های سنتی انواع کنجاله آرژانتین به چند دسته تقسیم و چگونه حاصل می شوند ؟

سویا در کشور های آسیایی بیشتر به صورت سنتی مصرف می شود .

شیوه ی مصرف سنتی به شکل سس سویا، شیر سویا، توفو، تمپه می باشد.

امام در کشور های غربی بیشتر به شکل

روغن سویا، شیر سویا، پودر پروتئین سویا مصرف می شود.

با این وجود امروزه در غرب نیز استفاده از

شیوه های سنتی تا حدی رونق یافته است.

فرآورده‌های سنّتی سویا :

فرآورده‌های سنّتی سویا به دو دسته تقسیم می شوند:

1-فراورده هایی که از تخمیر بدست نمی آیند. همانند شیر سویا و توفو.

2-فراورده هایی که از تخمیر بدست می آیند.

همچون تمپه، میسو، سس سویا، نوع خاصی از توفو و نوع خاصی از شیر سویا.

فرایند تخمیر :

جهت انجام فرایند تخمیر از نوعی کپک به نام کوجی استفاده می کنند.

کوجی شامل مقادیر زیادی آمیلازها و پروتئازها استکه قادر به تجزیه پروتئین می باشد.

خرید انواع کنجاله آرژانتین :

این محصول غالبا توسط دامداری ها ، مرغداری ها و سایر

کارخانجات تولید خوراک دام و طیور خریداری می شود.

خریداران می توانند جهت خرید این محصول به واحد های فروش

شرکت های بازرگانی همچون بازرگانی کهن مراجعه نمایند

و یا با شماره های تماس  شرکت ارتباط برقرار نمایند .