خرید انواع سویا پرک آرژانتین تضمینی از بندر امام خمینی

خرید انواع سویا پرک آرژانتین تضمینی از بندر امام خمینی چگونه است ؟ سویا پرک آرژانتین تضمینی چگونه وارد کشور می شود و دردسترس خریداران قرار می گیرد؟
قیمت بهترین

خرید انواع سویا پرک آرژانتین تضمینی از بندر امام خمینی چگونه است ؟ سویا پرک آرژانتین تضمینی چگونه وارد کشور می شود و دردسترس خریداران قرار می گیرد؟

برخی از ویژگی های سویا آرژانتین:

1-پروتئین خام موجود در سویا پرک:

در بسیاری از تحقیقات بالا تر بودن میزان پروتئین خام در سویا آرژانتین

نسبت به سویا کشور هایی همچون هند گزارش شده است.

2-فیبر خام موجود رد سویا :

فیبر خام از قابلیت هضم بسیارپایینی در طیور برخوردار است.

ازین رو میزان فیبر خام موجود در سویا آرژانتین نسبتا پایین است.

3-قابلیت هضم اسید های آمینه :

قابلیت هضم اسید های آمینه نیز در سویا آرژانتین به نسبت بالاست.

خرید انواع سویا آرژانتین تضمینی :

قیمت هر نوع ماده اولیه باید با توجه به

مواد مغذی موجود در آن مورد  بررسی قرار گیرد.

انواع سویا آرژانتین از نظر انرژی قابل متابولیسم،

میزان اسید های آمینه ضروری و درصد پروتئین خام غنی می باشد.

ازین رو از نظر سطح کیفیت رتبه ی خوبی را به خود اختصاص می دهد.

بدین جهت سویا آرژانتین محصولی تضمینی و با کیفیت است

که می توان آن را از واحد های فروش شرکت های بازرگانی

همچون بازرگانی کهن خریداری نمایند.