خرید انواع سویا پرک برزیل تضمینی از بندر امام

 خرید انواع سویا پرک برزیل تضمینی از بندر امام چگونه صورت می گیرد ؟ سویا تضمینی برزیل چگونه به عنوان جایگزینی برای غذای انسان محسوب می شود ؟

قیمت خرید

 خرید انواع سویا پرک برزیل تضمینی از بندر امام چگونه صورت می گیرد ؟ سویا تضمینی برزیل چگونه به عنوان جایگزینی برای غذای انسان محسوب می شود ؟

کنجاله سویا به عنوان غذای انسان :

کنجاله سویا به دلیل برخورداری از مقادیر فراوان پروتئین،

جایگزین مناسبی برای گوشت و تخم مرغ محسوب شده و  سبب

استفاده از آن در وعده های غذایی انسان می شود.

اما تقاضای کنجاله سویا به عنوان مصرف انسان در حد 

تقاضای آن به عنوان خوراک دام  نیست که ،

بنابریان تقاضای انسانی نمی تواند عامل اثرگذاری

در قیمت این محصول به شمار رود.

عرضه محصولات جایگزین :

از آنجاکه محصولات متنوعی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو دامی و …

در تأمين خوراک دام و طیور نقش مهمی  دارند،

کاهش میزان عرضه هر یک از این محصولات

می تواندمیزان  تقاضا برای محصولات دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

این واقعیت به ویژه در خصوص ذرت و کنجاله سویا بیشتر است.

کنجاله سویا و ذرت را تقریبا میتوان کالاهایی جایگزین برای یکدیگر

در تهیه خوراک  دام دانست.

بر این اساس چنانچه به عنوان مثال عرضه ذرت در بازار کاهش یابد،

تقاضا برای کنجاله سویا افزایش می یابد و به عکس .

خرید سویا تضمینی برزیل :

خریداران می توانند جهت خرید محصولات مورد نظر خود

به واحد های فروش شرکت های بازرگانی همچون

بازرگانی کهن مراجعه نمایند.