خرید انواع سویا پلت آرژانتین ازبندر امام و بنادر کشور

خرید انواع سویا پلت آرژانتین ازبندر امام و بنادر کشورچگونه انجام می گیرد ؟ویژگی های سویا از نظر بوم شناسی چیست؟خرید سویا بنادر چگونه انجام می گیرد؟

سویا پلت

خرید انواع سویا پلت آرژانتین ازبندر امام و بنادر کشورچگونه انجام می گیرد ؟ویژگی های سویا از نظر بوم شناسی چیست؟خرید سویا بنادر چگونه انجام می گیرد؟

ویژگی سویا از نظربوم شناسی و سازگاري:

سويا، گياهي روزكوتاه و در واقع (شب بلند) و گرمادوست است.

هرچند عوامل محيطي گوناگوني بر رشد و نمو آن اثر می گذارند،

اما به دليل روز كوتاه بودن سويا،

اثر ساعاتی که سویا در شب طی می کند

به مراتب مهم تر و تاثیر گذار تر از ساعات روز است.

اختلاف در طول روز (و در واقع طول شب)،

سبب ايجاد اختلاف در زمان گل دهي، ارتفاع بوته، وزن دانه و غيره ميشود.

به این دلیل  انتخاب ارقام مناسب و سازگار برای كشت در هر منطقه بسیار مهم است.

همچنین انتخاب ارقام مناسب براي هر تاريخ كاشت از نیز در دستور کار قرار دارد.

طول روز بلندتر از 12 ساعت در شبانه روز

(كه در مقابل طول مدت تاريكي شب كمتر از 12 ساعت شود)،

گل دهي را بيشتر به تأخير مي اندازد.

و  سبب توليد گل هاي بيشتري خواهد شد.

ولي درصد ريزش گل  را افزايش ميدهد.

روزهاي كوتاه در زمان گل دهي سبب بلوغ سريع تر گياه ميشود.

حرارت بر بسياري از مراحل رشد سويا تاثیر دارد،

و عواملي مانند ميزان ابرناكي، زاويه تابش خورشيد و ارتفاع آن

و ميزان رطوبت بر رشد بوته ها تاثیر گذار است.

بذرهای سویا  در دماي 25 تا 30 درجه سانتيگراد به راحتي و به سرعت جوانه خواهند زد.

معمولا در اين درجه حرارت رشد بوته ها

و تعداد غلاف های حاصل از آن مطلوب خواهد بود.

جهت جوانه زني دانه حداكثر درجه حرارت مناسب   40 درجه سانتيگراد می باشد.

خرید سویا بنادر :

خرید سویا از بندر های کشور از جمله بندر امام خمینی صورت می گیرد.

خرید از بندر امام خمینی مستلزم کسب مجوز های لازم می باشد.

همچنین خریداران می توانند از شرکت های بازرگانی همچون

بازرگانی کهن خرید خود را انجام دهند.