خرید انواع سویا پلت آرژانتین عمده از بندر امام

خرید انواع سویا پلت آرژانتین عمده از بندر امام به چه صورت است ؟ فواصل کشت سویا به چه صورت است؟ خرید سویا عمده آرژانتین چگونه است ؟

قیمت خرید

خرید انواع سویا پلت آرژانتین عمده از بندر امام به چه صورت است ؟ فواصل کشت سویا به چه صورت است؟ خرید سویا عمده آرژانتین چگونه است ؟

فواصل کشت سویا :

– فاصله خطوط کاشت :

در روش خشكهكاري، فاصله رديفها، 60-50 سانتيمتر

و فاصله روي رديف 8-3 سانتيمتر ميباشد.

سويا از نظر عملكرد به شدت نسبت به فاصله رديف واكنش نشان ميدهد .

 – عمق کاشت:

در روش مكانيزه و خشكه كاري، عمق كاشت 5-3 سانتيمتر ميباشد.

روش کاشت سویا :

سويا به طور كلي به دو روش كاشته ميشود:

1-   خشكه کاری

2-   هيرم کاري (ترکار، نم کار یا ماخار)

تاریخ کاشت سویا :

کاشت سویا مورد قبول در کشور با توجه اینکه

نتیجه کاشت محصولی مرغوب و درجه یک باشد

یک بازه ی زمانی حدود 100 روز زمان می برد.

وقتی  دماي خاک به 10درجه سانتيگراد در منطقه برسد،

ميتوان سویا کاری را اغاز کرد.

در کشور ما کاشت سویا در دو مرحله انجام می گیرد.

مرحله اول کاشت بهاره است.

و مرجله دوم کاشت پاییزه است که پس از برداشت محصولات پاییزی صورت می گیرد.

خرید سویا عمده آرژانتین :

خرید سویا به چند طریق انجام می شود ؟

1-خرید از بندر امام خمینی :

خریداران جهت خرید از بندر امام می بایست مجوز های لازم

از جمله پروانه بهره برداری تهیه نمایند.

2-خرید از انبار اصفهان:

خرید از انبار اصفهان نیازی به کسب مجوز ندارد و به راحتی صورت می گیرد.

3-خرید از شرکت ها ی بازرگانی :

خریداران همچنین می توانند جهت خرید محصولات مورد نظر خود

به واحد های فروش شرکت های بازرگانی همچون

بازرگانی کهن مراجعه نمایند.