خرید انواع سویا پلت برزیل تضمینی امسال از بندر

خرید انواع سویا پلت برزیل تضمینی امسال از بندر به چه صورت است ؟ پلت کردن به چه معناست ؟خرید سویا برزیل تضمینی  چگونه انجام می شود ؟
فروش بهترین انواع
خرید انواع سویا پلت برزیل تضمینی امسال از بندر به چه صورت است ؟ پلت کردن به چه معناست ؟خرید سویا برزیل تضمینی  چگونه انجام می شود ؟

پلت کردن:

یکی از مهمترین روش های تهیه  خوراک  دام وطیور پلت کردن است.

گاهی  جیره پلت به تنهایی  نمیتواند به استانداردهای کیفی برسد،

بنابر این استفاده از پلت چسبان به منظور افزایش کیفیت  پلت به کار برده می شود.

هدف از این روش بررسی تاثیر پلت چسبان های مختلف

بر پایداری  خوراک پلت بود.

چهار نوع پلت چسبان مختلف  A ( مگاپلت)، B ( مگاباند)، C(مگابنت) و

D در سطح ۷/۱ درصد به محصولات  ذرت

و کنجاله سویا  اضافه شده و پلت گردید.

کنجاله سویا :

کنجاله سویا یکی از مهمترین منابع تغذیه طیور و

دام و منبع اصلی تأمين پروتئین مورد نیاز طیور و در نتیجه

از مهمترین محصولات  تولید گوشت در ایران و بسیاری از کشورهای جهان است.

این محصول که از دانه سویا بدست  می آید،

به مراه  ذرت بخش عمده خوراک طیور را در کشور تشکیل میدهد.

کنجاله سویا بسیار زیاد برای بازار و بسیاری از صنایع کشور ما حائز اهمیت است.

بنابر این در سال 91 با اختلال چند روزه در واردات این محصول

تغییرات  بسیاری  در قیمت مرغ و گوشت ایجاد شد.

در عین حال با وجود اهمیت بسیار زیاد کنجاله سویا

برای کشور و بسیاری از صنایع از جمله دامداری و مرغداری ،

کشور ما از تولید این محصول در حد وسیع باز مانده و

واردات این محصول از جمله فعالیت های مهم کشور محسوب می شود.

خرید سویا برزیل تضمینی :

خرید انواع سویا از طریق بندر امام خمینی صورت می گیرد.

بدین ترتیب که نیازمند مجوز های لازم می باشد.

علاوه بر بندر امام خرید این محصول از طریق

واحد های فروش شرکت های بازرگانی همچون

بازرگانی کهن نیز صورت می گیرد.