خرید انواع سویا پلت و پرک برزیل تضمینی از بندر

خرید انواع سویا پلت و پرک برزیل تضمینی از بندر از چه طریقی امکان پذیر است ؟ روش کاشت کنجاله سویا پرک و خرید انواع آن چگونه است ؟

قیمت خرید

خرید انواع سویا پلت و پرک برزیل تضمینی از بندر از چه طریقی امکان پذیر است ؟ روش کاشت کنجاله سویا پرک و خرید انواع آن چگونه است ؟

روش کاشت  کنجاله سویا پرک :

-خشکه کاری :

پس از آماده شدن زمين، بصورت فارو با استفاده از

دستگاه هاي  مخصوص که پنوماتيک نامیده می شوند

با صفحه هاي گذرنده بذر مخصوص سويا،

كاشت  سویا اغاز می شود.

پس از برداشت غلات، باید، كلش باقيمانده از غلات

را جمع آوري کرد تا در مكانيزاسيون، مشکلی ايجاد نكند.

سپس اقدام به شخم عميق نمود و به دنبال آن بهرای خرد كردن كلوخهاي خاک،

دو بار ديسک عمود برهم زد.

ممکن است  قبل از سمپاشی

نیاز به مسطح کردن زمین با لولر باشد که باید انجام شود.

سپس با استفاده از علف كش

به ميزان 5/2-2 ليتر در هكتار و يا 4-3 ليتر در هكتار  ،

قبل از كاشت زمين را سمپاشي می کنند و

مجدداً يک ديسک سطحي می زنند و دوباره از لولر استفاده می کنند.

لازم به ذكر است در زمين هايي كه داراي كلوخ هستند،

علفكش ، تاثير مناسبي ندارد.
البته در صورت فراهم بودن امكانات آبياري سريع سریعا پس از كاشت،

استفاده ازعلفكش ، (بلافاصله پس از كاشت و قبل از جوانه زني)

می تواند تآثير بهتري داشته باشد .

در مجموع تهيه مناسب زمین مورد استفاده برای بذر، عامل مهمي در

سیر يكنواخت مزرعه ميباشد.

خرید  انواع سویا برزیل:

خرید سویا از چه طریقی انجام می گیرد ؟

1-خرید از بندر امام خمینی :

خرید از بندر امام مستلزم کسب مجوز های لازم

و دارا بودن مدارک شناسایی است.

2-خرید از شرکت های بازرگانی :

خریداران می توانند جهت خرید از شرکت های بازرگانی

همچون بازرگانی کهن به سایت فروش این شرکت مراجعه نمایند.