خرید بهترین انواع سویا برزیل و آرژانتین تضمینی امسال

خرید  بهترین انواع  سویا برزیل و آرژانتین تضمینی امسال چقدر است؟ کنجاله سویا برزیل تضمینی به عنوان غذای انسان در مقایسه با خوراک دام چگونه است؟
فروشنده مستقیم
خرید  بهترین انواع  سویا برزیل و آرژانتین تضمینی امسال چقدر است؟ کنجاله سویا برزیل تضمینی به عنوان غذای انسان در مقایسه با خوراک دام چگونه است؟

خصوصیات سویا:

خوشه های سویا، ساقه و برگهای این گیاه توسط

رشته های قهوهای یا خاکستری پوشیده شده است.

سویا به لحاظ میزان رشد و شکل ظاهری آن از تنوع زیادی برخوردار است.

کنجاله سویا به عنوان غذای انسان:

کنجاله سویا به دلیل برخورداری از مقادیر فراوان پروتئین، جایگزین

مناسبی برای گوشت و تخم مرغ بوده و استفاده از آن در وعده های

غذایی انسان امری متداول است.

با این حال تقاضای انسانی کنجاله سویا در مقایسه با تقاضای آن

به  عنوان خوراک دام به اندازه ای نیست که بتواند، عامل تأثيرگذاری

در قیمت این محصول به شمار رود.

تقاضاکنندگان سویا برزیل تضمینی:

تقاضا در بازار تمام منحصر به بهره برداران صنایع دامپروری یا

مرغداری و کشاورزان می باشد.

قیمت فروش کنجاله سویا پلت داخلی میزان قابل توجهی

از نمونه های خارجی ارزان تر می باشد.

اهمیت بسیار زیاد کنجاله سویا پلت در تأمين خوراک طیور و دام کشور است.

خرید سویا :

متقاضیان خرید سویا می توانند جهت سفارش عمده

سویا پرک خود، با بازرگانی کهن تماس حاصل نمایند.