خرید بهترین انواع سویا هندی از بندر امام خمینی

خرید بهترین انواع سویا هندی از بندر امام خمینی چقدر است ؟ خرید بهترین انواع سویا هندی از بندر امام خمینی با چه شرایطی انجام می شود؟

قیمت مطمئن سویا
خرید بهترین انواع سویا هندی از بندر امام خمینی چقدر است ؟ خرید بهترین انواع سویا هندی از بندر امام خمینی با چه شرایطی انجام می شود؟

انواع كنجاله سويا از برزيل، آرژانتين، هند و غيره

در بازار كشورمان موجود می باشد.

پروتئين كنجاله سويا برزيل نسبت به كـنـجـالـه سویا هند بیشتر است

که دلیل آن شرایط کشت متفاوت دو کشور و هم چنین منطقه جغرافیایی دو کشور است.

میزان پروتئین موجود در خوراک از عوامل اصلی تاثیر گذار بر عملکرد

طیور صنعتی می باشد و هم چنین کمتر بودن پروتئین خام در کنجاله سویا هند بسیار مهم است.

موضوعی که همه پرورش دهندگان با آن مواجه هستند

ارزان تر بودن کنجاله سویای هند نسبت به کنجاله سویای برزیل و آرژانتین می باشد.

بنابراین باید حساسیت بیشتری نسبت به تهیه و استفاده از آن انجام داد.

خرید سویا :

خرید سویا در کشور ما از بندر امام ، انبار اصفهان

و یا سایر شرکت های بازرگانی همچون بازرگانی کهن صورت می گیرد.