خرید بهترین انواع سویا هندی تضمینی امسال چقدر است ؟

خرید  بهترین انواع  سویا هندی تضمینی امسال چقدر است ؟ خصوصیات این محصول نسبت به سویا برزیل و آرژانتین چیست و برای خرید سویا هندی آن باید چه کاری انجام بدهیم؟

سویا وارداتی:

سویا به صورت محصولی داخلی و وارداتی در سطح کشور برای

دامداری ها و مرغداری مورد استفاده قرار می گیرد.

سویا هندوستان:

اخیرا دولت هندوستان با توجه به شرایط جهانی پیش آمده در زمینه

تولید و تجارت سویا اقدام به افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول کرده است.

هند یکی از تولیدکنندگان بزرگ سویا در جهانمحسوب می شود.

همچنین این کشور بخشی از سویای تولید شده را به کشورهای

امارات، کانادا، بلژیک و اسپانیا صادر کرده است.

خصوصیات سویا هندوستان:

سويا هند نسبت به سويا برزيل و آرژانتين از كيفيت پايين تري برخوردار است.

بنابراین بايد با حساسيت بيشتري نسبت به تهيه و استفاده از آن اقدام کرد.

ميزان پروتئين خام موجود در خوراك از عوامل اصلي تأثيرگذار بر

عملكرد طيور  مي باشد و بنابراین كمتر بودن پروتئين خام

در این محصول بسيار مهم مي باشد.

خرید سویا هندی :

متقاضیان این محصول می توانند ،  جهت سفارش محصولات

مورد نظرخود از سایر شرکت های بازرگانی از  جمله از شرکت

بازرگانی کهن نیز تهیه نمایند.

فروش انواع