خرید بهترین انواع سویا پلت و پرک تضمینی امسال

خرید انواع بهترین سویا پلت و پرک تضمینی امسال چقدر است؟ بهترین سویا پلت و پرک در کدام کشور است؟ وضعیت تولید سویا پلت و پرک در کشور ما چگونه است؟

فروش بهترین انواع

خرید انواع بهترین سویا پلت و پرک تضمینی امسال چقدر است؟ بهترین سویا پلت و پرک در کدام کشور است؟ وضعیت تولید سویا پلت و پرک در کشور ما چگونه است؟

تاریخچه سویا در ایران:

تا سال 1375 کنجاله سویا، تقریبا جایگاهی در سبد محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور نداشت.

اما از این سال به بعد کنجاله سویا به تدریج جای خود را به عنوان

یکی از محصولات ضروری کشاورزی در کشور باز کرد.

در سال های اخیر سویا پرک مورد توجه بسیاری از بخش ها از جمله مرغداری ها،

دامداری ها و… قرار گرفت.

ازین جهت خرید سویا پلت افزایش یافت.

بطوری که تولید داخل جهت استفاده ی مصرف کنندگان کافی نبود.

ازین رو شرکت های بازرگانی از جمله بازرگانی کهن واردات سویا پرک را،

از کشور هایی همچون برزیل آغاز کردند.

تعداد کارخانه های تولیدی کنجاله سویا پلت در کشور بسیار کم می باشد

و تنها در برخی استان های کشور این محصول تولید و

برای کارخانه های تولید خوراک دام و طیور ارسال می شود،

زیرا قیمت فروش کنجاله سویا پلت داخلی میزان قابل توجهی از نمونه های خارجی ارزان تر می باشد.

با این وجود حجم بالایی از کنجاله سویا مصرفی داخل کشور از

کشور های آمریکای جنوبی از جمله برزیل و آرژانتین وارد می شود.