خرید بهترین انواع سویا پلت و پرک عمده از بندر امام

خرید  بهترین  انواع سویا بندر امام چگونه  است؟ رابطه سویا پلت و پرک  با گوشت چیست  ؟ بیشترین خرید سویا بصورت عمده از کجا و چگونه صورت می گیرد ؟

انواع سویا پلت

خرید بهترین انواع سویا پلت و پرک عمده از بندر امام چگونه است؟ رابطه سویا پلت و پرک با گوشت چیست ؟ بیشترین خرید سویا از کجا و چگونه صورت می گیرد ؟

رابطه سویا با گوشت:

هم اکنون بیش از 95 درصد تقاضای کنجاله سویا از محل

خوراک دام و طیور به بازار ارائه می شود.

لذا  این تقاضا بستگی به برنامه ریزی ها برای میزان تولید

گوشت قرمز و سفید خواهد داشت.

با نگاهی به روند تولید گوشت و مصرف کنجاله سویا در ایران

طی 10 سال اخیر نشان داده می شود که  رابطه ای مستقیم

میان این دو عامل برقرار بوده است.

ویژگی سویا:

دانه سویا پرک به خاطر کیفیت بالای روغن و پروتئین آن از ارزش بالایی برخوردار است.

در واقع سویا یکی از بهترین منابع پروتئین گیاهی بوده که استفاده از آن در جیره کیفیت جیره را تا حد قابل ملاحظه ای بالا می برد.

خرید سویا بندر امام:

خرید سویا پرک بیشتر اوقات  از بندر صورت می گیرد.

خریداران جهت خرید سویا پرک  می توانند به بنادر

و یا شرکت های بازرگانی همچون بازرگانی کهن  مراجعه نمایند.