خرید سویا و ذرت آرژانتین امسال از بندر امام چقدر است؟

خرید سویا و ذرت آرژانتین امسال از بندر امام چقدر است؟ با توجه به حجم بالای نیاز به سویا خرید سویا نیز به همان نسبت افزایش یافته است.

قیمت بهترین
خرید سویا و ذرت آرژانتین امسال از بندر امام چقدر است؟ با توجه به حجم بالای نیاز به سویا خرید سویا نیز به همان نسبت افزایش یافته است.

جایگاه سویا در دامپروری ایران :

منشا کشت سویا به چین بر میگردد.

در سالیان گذشته در کشور ما به مصرف سویا چندان اهمیتی داده نمی شد.

اما در سال های اخیر مصرف سویا جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.

در واقع می توان گفت پرورش دام و طیور کشورمان وابسته به سویا و کنجاله سویا است.

از جمله دلایل این امر می توان به خواص سویا اشاره کرد.

خواصی همچون انرژی زایی آن که باعث افزایش میزان تحرک و شادابی طیور و دام می شود.

همچنین باعث افزایش شیر دهی آن ها می شود.

سلامت دام و طیور را نیز در مقابل بسیاری از بیماری ها حفظ می نماید.

سویا آرژانتین امسال نسبت به سال قبل دچار افزایش قیمت شده است.

چرا که تغییرات نرخ دلار و بازار بر قیمت سویا آرژانتین امسال نیز اثر گذاشته است.

از جمله بازرگانی های معروف در عرصه ی سویا و محصولات مشابه ،

می توان به بازرگانی کهن اشاره کرد.