خرید مستقیم سویا پرک برزیل عمده از بندر امام خمینی

خرید مستقیم سویا پرک برزیل عمده از بندر امام خمینی چگونه است ؟ انواع سویا چیست و خرید مستقیم سویا در شکل های مختلف چگونه است؟

فروش انواع
خرید مستقیم سویا پرک برزیل عمده از بندر امام خمینی چگونه است ؟ انواع سویا چیست و خرید مستقیم سویا در شکل های مختلف چگونه است؟

سویا از دانه های خوراکی است که امروزه از محصولات اصلی جهان محسوب میشود.

سویا همچنین به شکل روغن، شیر، توفو و پروتئین تبدیل می شود و

دو نوع عمده از سویا کشت میشود که زرد و سیاه هستند.

سویا یکی از مهمترین منابع تغذیه طیور و دام و منبع اصلی تأمين پروتئین

مورد نیاز طیور و در نتیجه از مهمترین نهادهای تولید گوشت در ایران است.

انواع سویا:

انواع سويا از آرژانتين و هند وارد بازار کشور می شود.

كنجاله سويا پروتئين  بیشتری نسبت به كـنـجـالـه سویا هند دارد

که دلیل آن شرایط کشت و منطقه جغرافیایی دو کشور است.

سویا پرک برزیل:

بهترین دانه روغنی سویا در شکل های مختلفی مثل حبوبات ،کنجاله و یا سویا

موجود می باشد.

بیشتر اوقات خرید سویا  از طریق بندر انجام می گیرد.

اولین قدم برای خرید این محصول اطمینان حاصل کردن از خالص بودن آن است

که می توان سویا پرک را از شرکت ها یا بازرگانی ها تهیه نمود.

خرید مستقیم سویا:

خرید سویا در کشور ما از بندر امام ، انبار اصفهان و یا

سایر شرکت های بازرگانی همچون بازرگانی کهن صورت می گیرد.