فروش سویا پرک آرژانتین تضمینی امسال چگونه است ؟

فروش سویا پرک آرژانتین تضمینی امسال چگونه است ؟ شرکت بازرگانی کهن در زمینه عرضه محصولات کشاورزی همچون سویا چه اقداماتی داشته است؟

مرکز سویا

فروش سویا پرک آرژانتین تضمینی امسال چگونه است ؟ شرکت بازرگانی کهن در زمینه عرضه محصولات کشاورزی همچون سویا چه اقداماتی داشته است؟

فروش سویا پرک آرژانتین :

در کشور ما به دلیل تولید کمتر از نیاز سویا ، اقدامات فراوانی د رجهت واردات این محصول صورت گرفته است .

این محصول کشاورزی با ارزش ازطریق کشتی ها وارد بندر امام می شود و آماده ی

توزیع در سطح کشور می گردد.

خریداران جهت خرید این محصول می توانند با ارائه مجوز پروانه بهره برداری

و مدارک شناسایی به بندر امام مراجعه و محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند.

همچنین می توانند به شرکت های بازرگانی همچون بازرگانی کهن  که محصولات خود را

به طور مستقیم از بندر امام خمینی تهیه می کنند ، مراجعه کرده و از طریق

واحد های  فروش شرکت ،  محصولات  مورد نظر خود را خریداری کنند و با گذشت

زمان معینی در محل خود دریافت نمایند.

تضمین در خرید به چه معناست ؟

محصولات وارداتی به کشور در بندر امام خمینی پس از بررسی از نظر میزان کیفیت در انبار ها ی بندر ذخیره می شوند و در سطح کشور با شرایطی  توزیع و عرضه می شوند.

بنا براین خرید این محصولات با کیفیت  خریدی تضمینی محسوب می شود.

خرید از بازرگانی کهن نیز خریدی تضمینی محسوب می شود .

چرا که این شرکت تمامی محصولات خود را از بندر امام خمینی تهیه می کند.