فروش مستقیم کنجاله پنبه دانه دامی امسال کشور

فروش مستقیم کنجاله پنبه دانه دامی امسال کشور از چه طریقی امکان پذیر است ؟ فروش مستقیم کنجاله پنبه دانه وارداتی در شرکت بازرگانی کهن چگونه است ؟

کنجاله پنبه دانه

فروش مستقیم کنجاله پنبه دانه دامی امسال کشور از چه طریقی امکان پذیر است ؟ فروش مستقیم کنجاله پنبه دانه وارداتی در شرکت بازرگانی کهن چگونه است ؟

بررسی پنبه دانه  از نظرخوش خوراکی   :

خوش خوراکی پنبه دانه  نسبت به سویا پایین تر می باشد .

بنا براین قیمت این محصول نیز نسبت به سویا پایین تر است.

انواع پودر و پلت پنبه دانه :

انواع پودر و پلت  این محصول به دلیل پروتئین بالا،

به عنوان یک منبع تامین  پروتئین کنار محصولاتی همچون سویا

و کنجد در تغذیه  دام و طیورمورد استفاده. قرار می گیرد.

این ماده از جمله  محصولات  فرعی تهیه روغن از پنبه دانه می باشد.

رنگ این محصول  قهوه ای است .

گاهی عمل روغن گیری از این محصول بدون آنکه پوشش تخم پنبه را جدا کنند،

انجام گرفته  ، که  در این صورت میزان فیبر خام به ۲۵ درصد هم خواهد رسید.

فروش مستقیم کنجاله پنبه دانه :

عرضه  این محصول از طریق بندر امام خمینی و یا انبار اصفهان صورت می پذیرد.

خرید از بندر امام مستلزم ارائه مدارک شناسایی و کسب مجوز هایی است.

یکی از این مجوز ها پروانه بهره برداری می باشد.

علاوه بر این خریداران می توانند جهت خرید محصول مورد نظر خود،

به سایت فروش شرکت ها ی بازرگانی همچون بازرگانی کهن مراجعه نمایند.