فروش کنجاله زیتون تضمینی امسال با چ شرایطی صورت می گیرد ؟

فروش کنجاله زیتون تضمینی امسال با چ شرایطی صورت می گیرد ؟ نقش این محصول ارزشمند در تغذیه دام و طیور به عنوان جایگزین چیست ؟

فروش بهترین انواع

فروش کنجاله زیتون تضمینی امسال با چ شرایطی صورت می گیرد ؟ نقش این محصول ارزشمند در تغذیه دام و طیور به عنوان جایگزین چیست ؟

این محصول کشاورزی با ارزش برای  کارکرد مناسب دستگاه گوارش بسیار مفید است.

این محصول به صورت خشک ، جایگزین مناسبی برای ذرت ، جو ، یونجه و… در خوراک دام و جایگزین مناسبی برای درت در خوراک طیور می باشد .

علاوه بر این این محصول در تغذیه گوسفندان نیز حدود 25 درصد جایگزین جو می باشد .

فروش کنجاله زیتون تضمینی :

شرکت بازرگانی کهن عرضه کننده محصولات کشاورزی مختلف از جمله این محصول می باشد.

در کشور ما محصولات کشاورزی وارداتی در بندر امام خمینی قبل از  انبار شدن به لحاظ سطح کیفیت مورد بررسی قرار می گیرند.

بنابر این خرید از بندر امام خمینی خرید ی تضمینی محسوب می شود.

خرید از این بندر با شرایطی صورت می گیرد که برای عموم میسر نمی باشد .

از جمله این شرایط می توان الزام در ارائه مدارک شناسایی و مجوز هایی همچون پروانه بهره برداری  را نام برد .

بازرگانی کهن نیز محصولات خود را از بندر امام خمینی تهیه کرده و در سطح کشور عرضه می نماید.

بنا براین علاوه بر اینکه خرید از این شرکت خریدی تضمینی است ،  به دلیل عدم وجود شرایط بندر امام هنگام خرید در وقت و هزینه ها نیز صرفه جویی می شود.