قیمت انواع کنجاله سویا هندی امسال از بندر امام چقدر است ؟

قیمت انواع کنجاله سویا هندی امسال از بندر امام  چقدر است ؟ خرید کنجاله هندی امسال از بندر امام خمینی در کشور ما مستلزم چه شرایطی است ؟

قیمت خرید

قیمت انواع کنجاله سویا هندی امسال از بندر امام  چقدر است ؟ خرید کنجاله هندی امسال از بندر امام خمینی در کشور ما مستلزم چه شرایطی است ؟

محصولات سویا هندوستان :

امروزه مصرف سویا در نقاط مختلف جهان رونق بسیار یافته است.

بنابر این با توجه به این شرایط ، کشور هند اقداماتی در جهت کشت  سویا داشته است.

بدین جهت این کشور یکی از تولید کنندگان  بزرگ سویا محسوب می شود.

این کشور قسمتی از سویای تولیدی خود را به کشورهای

امارات، کانادا، بلژیک و اسپانیا صادر می نماید.

سویا هندوستان در مقایسه با سویا برزیل و آرژانتین

به نسبت از کیفیت پایین تری برخوردار است.

فواید سویا هندوستان :

فيبر خام موجود در سويا هند بالاتر است .

معایب سویا هندوستان :

یکی از  معایب این محصول می ميزان فيبـر خام آن

است که سبب كـاهـش انـرژي قـابـل متابوليسم آن مي شود.

همچنین از لحاظ انرژي قابل متابوليسم، ميزان اسيدهاي آمينه ضروري

و درصد پروتئين خام در سطح پایین تری  از سويا برزيل و آرژانتين مي باشـد.

به همین جهت  می توان گفت قیمت این محصول به نسبت

سویا برزیل و آرژانتین پایین تر است و این

عاملی است که متقاضیان خرید بسیاری دارد.

خرید کنجاله هندی امسال :

1-خرید از بندر امام خمینی.

2-خرید از انبار اصفهان.

3-خرید از واحد های فروش شرکت های بازرگانی همچون

بازرگانی کهن.