مرکز فروش کنجاله سویا آرژانتین در کشور ما چگونه یافت می شود ؟

مرکز فروش کنجاله سویا آرژانتین در کشور ما چگونه یافت می شود ؟ مرکز سویا کشور ما با توجه به وارداتی بودن این محصول کجاست ؟

مرکز سویا

مرکز فروش کنجاله سویا آرژانتین در کشور ما چگونه یافت می شود ؟ مرکز سویا کشور ما با توجه به وارداتی بودن این محصول کجاست ؟

مرکز سویا کشور :

در ایران سویا محصولی ارزشمند و مورد نیاز بسیاری

از صنایع از جمله دامداری ها و مرغداری ها است.

این محصول در ایران به اندازه ی میزان داخلی تولید نمی شود ،

بنابر این محصولی وارداتی محسوب می شود که از کشور هایی همچون

آرژانتین وارد می شود .

محصول سویا آرژانتین از نظر سطح کیفیت محصولی با کیفیت می باشد و

نرخ این محصول نیز در بازار بالاتر می باشد .

بنابر این این محصول مورد اهمیت گروهی است که

سطح کیفیت محصول برایشان مهم باشد .

فواصل کشت سویا :

– فاصله خطوط کاشت :

در روش خشكه كاري، فاصله رديف ها، 60-50 سانتيمترمي باشد.

سويا از نظر عملكرد به شدت نسبت به فاصله رديف واكنش نشان مي دهد .

– عمق کاشت:

در روش مكانيزه و خشكه كاري، عمق كاشت 5-3 سانتيمتر مي باشد.

خرید این محصول از طریق موارد زیر صورت می گیرد :

خریداران می توانند محصولات مورد نیاز خود را از بنادر کشور تهیه نمایند.

همچنین می توانند جهت خرید راحت تر به انباراصفهان مراجعه نمایند.

خرید از شرکت های بازرگانی :

شرکت های بازرگانی همچون بازرگانی کهن اقدام به فروش

محصولات سویا نموده و خریداران می توانند جهت خرید

به واحد های فروش این شرکت مراجعه نمایند.