واردات کنجاله سویا هندی تضمینی از بندر امام

واردات کنجاله سویا هندی تضمینی از بندر امام شامل کدام شرکت های بازرگانی می باشد ؟ واردات سویا هندی تضمینی از هندوستان چگونه صورت می گیرد ؟

نرخ کنجاله

واردات کنجاله سویا هندی تضمینی از بندر امام خمینی شامل کدام شرکت های بازرگانی می باشد ؟ واردات سویا هندی تضمینی از هندوستان چگونه صورت می گیرد ؟

واردات سویا هندی تضمینی :

هندوستان یکی از کشور های تولید کننده سویا می باشد .

این کشور در سال های اخیر با کشت زیاد سویا یکی از

صادر کنندگان بزرگ این محصول محسوب می شود.

این محصول به کشور ما نیز منتقل می شود.

سطح کیفیت سویا هندوستان به نسبت سویا برزیل و آرژانتین پایین تر می باشد .

بنابر این با قیمت پایین تری به نسبت سویا برزیل و آرژانتین به فروش می رسد.

و با توجه به قیمت پایین این محصول خریداران بسیاری نیز دارد.

معایب سویا هندوستان :

از جمله معایب این محصول می توان به ميزان فيبـر خام بالای آن اشاره کرد،

که  باعث كـاهـش انـرژي قـابـل متابوليسم آن مي گردد.

همچنین از لحاظ انرژي قابل متابوليسم، ميزان اسيدهاي آمينه ضروري

و درصد پروتئين خام در سطح پایین تری از سويا برزيل و آرژانتين مي باشـد.

بنابر این می توان گفت قیمت این محصول به نسبت

سویا برزیل و آرژانتین پایین تر است و این عامل دلیلی بر استفاده از این محصول است.

خرید سویا هندوستان :

تهیه  سویا از بندر های کشور از جمله بندر امام خمینی صورت می گیرد.

سفارش  از بندر امام خمینی مستلزم کسب مجوز های لازم می باشد.

از جمله این مجوز ها می توان پروانه بهره برداری را نام برد.

همچنین متقاضیان  می توانند به واحد های فروش  شرکت های بازرگانی همچون

بازرگانی کهن  مراجعه نمایند.